تغییرات تکمیلی قوانین جدید کشتی

برتری تکنیکی: در کشتی آزاد و زنان اگر اختلاف امتیازات دو کشتی گیر به ۱۰ برسد کشتی تمام میشود. در کشتی فرنگی این اختلاف باید ۸ امتیاز باشد

فنون پرتابی: تمامی فنون پرتابی از این پس در کشتی آزاد و زنان ۴ امتیاز دارد. در فرنگی اگر فن پرتابی کنترل شده باشد ۴ امتیاز دارد مگر اینکه فن پرتابی با دامنه زیاد و چرخش کامل اجرا شود در آنصورت ۵ امتیاز! حذف قانون خاتمه کشتی با دو فن ۳ امتیازی یا یک فن ۵ امتیازی حذف ۵ ثانیه شمارش: از این پس وقتی کشتی گیر روی پل میرود داور دیگر ۵ ثانیه را برای کسب ۱ امتیاز اضافی نمیشمارد. این یعنی دیگر کشتی گیر نمیتواند با نگهداشتن حریف روی پل امتیاز اضافی دریافت کند. اولین اخطار کم کاری در کشتی فرنگی بدون توقف کشتی صادر خواهد شد.
اگر در کشتی فرنگی کشتی ۰-۰ تمام شود بازنده کسی است که آخرین اخطار را گرفت
اطلاعات کامل را در  لینک زیر دنبال کنید
اخبارAniss Adler