جردن باروز بعد از شکست: من هنوز دنبالتم

 جردن باروز بعد از شکست: "من هنوز دنبالتم"

حفظ روحیه در هنگام شکست بخشی از ورزش حرفه ایست که قهرمانان و طرفدارانشان باید بیاموزند. در مسابقات قهرمانی جهان کشتی ۲۰۱۴ مدال همیشه طلای جردن باروز به شدت رنگ باخت ولی او روحیه ء خود را نباخت. در تاشکند مدال جردن باروز نه حتی به نقره بلکه به برنز تغییر کرد. اما این شکست تاریخی نتوانست روحیه جنگنده و مثبت اندیش باروز و حمایت های هوادارانش را در هم بریزد. در مصاحبه ای که سایت فیلا از جردن باروز بعد از کسب مدال برنز پخش کرد، این اسطوره شکست ناپذیری از ناکامی خود اینگونه یاد می کند:

من تمام  سال حسابی تمرین کردم تا به این فصل برسم. این  زمان همیشه نقطه  اوج هر سال هست . ما  تمام  طول زمستان، بهار، و تابستان تمرین میکنیم تا به این زمان برسیم و من به خاطر همین  نتونستم  چند ماه اخیر وقت زیادی رو با خانواده ام بگذرونم چون میخواستم بیام اینجا به دنبال کسب مقام جهانی. من با اون چیزی که میخواستم، یعنی مدال طلا، به خونه بر نمیگردم. ولی به هر حال خوشحالم که مدال برنز گرفتم."

باروز در مورد حریف خود می گوید: "سارگوش از سال ٢٠١٠ دنبال کسب مقام جهانی بوده و دو بار هم میتونست این مقام رو کسب کنه و این من بودم که حذفش کردم. بلاخره  بخت یه  زمانی با هر کسی یاره. دوره من سه ساله اخیر بود و مال او دو سال قبلش. شاید هم امسال نوبت اون بوده."

ولی باروز همچنان خودش را خطر بزرگ حریفانش در آینده معرفی می کند: "این هم بلاخره یه بخشی از بازیه ولی  من برای وگاس آماده خواهم بود."

و خطاب به جان اسمیت دارنده ۶ مدال طلای جهان و المپیک اضافه می کند: "من هنوز دنبالتم . ممکنه که چند سالی بیشتر طول بکشه ولی  من هنوز به دنبال ٦ تا هستم ."

ترجمه: مریم حاجیان

ویراستار: پروانه حسینی

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=j1IkOiybaoE[/embed]

NewsAniss Adler