ابراز علاقه شدید دانشجویان دختر دانشگاه گیلان به یادگیری کشتی در سخنرانی اعضای کمیته علمی اتحادیه جهانی کشتی

[gallery ids="1385,1387,1380,1379,1384,1381"]

اعضای کمیته علمی اتحادیه جهانی کشتی که در جریان مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در ماه می به تهران سفر کرده بودند از دانشگاه گیلان بازدید کردند. در این بازدید که با هدف برگزاری سخنرانی علمی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان صورت گرفته بود دکتر دیوید کربی، دبیر کمیته علمی اتحادیه جهانی کشتی و دکتر هارولد تونمن عضو کمیته فنی سخنرانی کردند. دکتر بهمن میرزایی از اعضای کمیته علمی نیز در این سخنرانی حضور داشتند. دیوید کربی که خود یکی از سخنرانان علمی بود در پیام خود به وبسایت کشتی زنان ایرانی گفته: "دختران ایرانی حاضر در سخنرانی علاقه عمیق خود را به یادگیری کشتی نشان دادند و از تاسیس کشتی برای بانوان ایرانی استقبال کرده اند. " گزارش تصویری زیر مربوط به بازدید اعضای کمیته علمی اتحادیه جهانی کشتی از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان میباشد

اخبارAniss Adler