افسون روشن ضمیر جانستون، پیشگام کشتی زنان آمریکا

This photograph was taken in 1975. The little girl in the pink leotard is Afsoon (Roshanzamir) Johnston and the man with her is her father. She earned a bronze medal at the 1989 World Championships in Martigny, Switzerland and became the first American woman to earn a World medal in wrestling She followed that with a silver medal at the 1990 World Championships.

Afsoon's participation in that event, along with her teammates, marked the beginning of women's wrestling for the United States. Afsoon has returned to wrestling as a 2014 USA World Team Coach. She is a Physical Therapist, amazing mother of 3 and lives with her family in California.

Source: Washington Women's Wrestling Facebook Page

این عکس در سال ۱۹۷۵ گرفته شده است. دختر کوچکی که دو بنده صورتی به تن دارد افسون روشن ضمیر جانستون است به همراه پدر. ۱۴ سال بعد از گرفته شدن این عکس افسون با کسب مدال برنز جهان برگ مهمی از تاریخ کشتی آمریکا را رقم زد. این مدال که در مسابقات جهانی ۱۹۸۹  در مارتینی سوییس به دست آمد افسون را به اولین زن آمریکایی تبدیل کرد که صاحب مدال جهانی در کشتی شد. افسون توانست در مسابقات جهانی  ۱۹۹۰ مدال برنز خود را به نقره تبدیل کند. در واقع حضور افسون و هم تیمی هایش در این مسابقات سرآغاز کشتی زنان آمریکا شد. افسون روشن ضمیر مربی گری تیم ملی زنان امریکا در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۴ تاشکند را بر عهده داشت . وی صاحب ۳ فرزند و ساکن کالیفرنیای امریکا میباشد

منبع: صفحه فیسبوک کشتی زنان واشنگتن

NewsAniss Adler