رادیو خنده مدوسا - برنامه شماره صفر- "سلفی های منشوری " با حضور مهدی رستم پور

tamashachi.jpg

 برنامه افتتاحیه رادیو خنده مدوسا را باحضور کارشناس ورزش و مربی کشتی، مهدی رستم پور از لینک زیر دنبال کنید

[embed]https://soundcloud.com/cjsrfm/radio-laugh-of-medusa-show-zero-persian-version[/embed]

Radio MedusaAniss Adler