لالوویچ در نامه‌ای به رئیس فدراسیون کشتی ایران از حضور نماینده زنان ایران در جلسه مدیریتی ورزش کمیته بین المللی المپیک ابراز رضایت کرد

farnaz-2.jpg

ننادلالوویچ: پناهی زاده می تواند یک سرمایه بزرگ برای جنبش المپیک در ایران باشد نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی در نامه ای به رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی از حضور نماینده ایران در جلسه کمیته بين المللي المپیک و مدیریت ورزش قدردانی کرد به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این نامه به شرح زیر است به خاطر حضور اخیر خانم پناهی زاده در جلسه کمیته بین المللی المپیک و مدیریت ورزش و که در تاریخ ۱۷ الی ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ در شهر لوزان برگزار شد، به جنابعالی و کمیته ملی المپیک شما تبریک می گویم در این سمینار مهم که فدراسیون های بین المللی زیادی شرکت کرده بودند ، خانم پناهی زاده با شرکت در کارگاههایی که برای رشد مهارتهای مديريتي و رهبری او در نظر گرفته شده بود ، بعنوان نماينده اي از ورزش ما ، كشتي، بسیار عالی نشان داد . ما معتقدیم که این تجربه و اطلاعات بدست آمده، در مراحل بعدی فعالیت مديريت ورزشی ایشان، حیاتی خواهد بود. برای حمایت از ایشان در توسعه مديريت زنان در ورزش ، هر کاری که بتوانیم انجام خواهیم داد . ما معتقدیم که خانم پناهی زاده می تواند یک سرمایه بزرگ برای جنبش المپیک در ایران باشد ما خوشحال می شویم چنانچه کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ملی شما و خانم فرناز پناهی زاده به عنوان یک بخش کلیدی از ساختار مديريتي، در فراهم نمودن فرصت های بعدی برای رشد مديريت زنان در ورزش جهان همکاری داشته باشیم. واحد توسعه ما می تواند جزییات کاملي از برنامه های مختلف در دسترس را فراهم نماید من مشتاقانه پیگیر فعالیت بعدی مديريتي خانم پناهی زاده هستم و برای شما هم در این سال مهم المپیکی آرزوی موفقیت را دارم

NewsAniss Adler